binnen

Werkwijze

 

Contact

Openingstijden

Activiteiten

Werkwijze

Aanbod

Prijzen

Resultaten

Foto's

Beginpagina

De leerlingen komen direct na school naar het instituut. Hier kunnen zij koffie, thee of limonade nuttigen, maar de eerste stap is dat de leerling wordt ontvangen, de leerling kan zijn verhaal kwijt. Het huiswerk en de behaalde cijfers worden in het mapje dat bij de leerling hoort genoteerd en de activiteiten die de leerling heeft te doen worden besproken. Vervolgens gaat de leerling aan de slag.

Voortdurend wordt bekeken waar de leerling mee bezig is en de helpende hand wordt geboden waar dat nodig is. Verder wordt er een veilige, rustige studieomgeving voor de leerling gewaarborgd.

Op zeker moment zal de leerling melden dat hij of zij klaar is. Het leerwerk wordt overhoord, het maakwerk wordt beoordeeld.

Soms blijkt dat het leerwerk niet gekend wordt. In de regel moet de leerling het werk dan nog een keer leren. Soms blijkt dat de leeraanpak niet goed is geweest, of dat een andere techniek beter had gewerkt. De leerling wordt dan geholpen zijn of haar methode te veranderen. Soms kan de computer uitkomst bieden. Het instituut beschikt momenteel over vier PC's waar leerlingen gebruik van kunnen maken. Op deze PC's staat bij de diverse schoolboeken behorende software geïnstalleerd.

Blijkt dat de leerling erg slecht Nederlands schrijft, dan wordt hier aan gewerkt met een intensief programma op het gebied van spelling. De leerling maakt dan dagelijks twee oefeningen die volledig worden besproken.

Wij zien er op toe dat maakwerk er om te beginnen netjes en verzorgd uitziet. Leerlingen schrijven soms maar wat op. Soms staat in het wiskundeschrift een rij antwoorden zonder enige berekening. Of in het geschiedenisschrift zijn de antwoorden wel heel erg kort. Wij willen dat de leerling volledig werk levert.

Dit lukt allemaal natuurlijk niet van het éne op het andere moment, maar stap voor stap werken wij met de leerling aan verbeteringen.

Het uiteindelijke doel is dat de leerling zich door het beter beheersen van zijn stof ook op school prettiger gaat voelen en beter gaat presteren.

volgende