zaal

Activiteiten

 

Contact

Openingstijden

Activiteiten

Werkwijze

Aanbod

Prijzen

Resultaten

Foto's

Beginpagina

Huiswerkbegeleiding:
 • De leerlingen worden ondersteund in het plannen van het werk.
 • Leerwerk wordt overhoord.
 • Maakwerk wordt bekeken.
 • Er wordt indien nodig extra uitleg gegeven.
 • De leerling wordt ondersteund bij het maken van werkstukken.
 • De leerling wordt op weg geholpen naar meer zelfstandigheid.
 • De activiteiten van de leerling en de behaalde cijfers worden bijgehouden.

Motieven voor huiswerkbegeleiding:

 • Vaak weten leerlingen niet hoe ze het huiswerk aan moeten pakken.
 • Soms is er een motivatieprobleem.
 • Veel komt neer op het plannen van het werk, iets wat veel leerlingen niet kunnen.
 • Ook zijn er leerlingen die de veiligheid van het overhoord zijn nodig hebben.
 • Er blijken achterstanden voor te komen.
 • De cijfers blijken ver achter te blijven bij wat wenselijk is.
 • Er zijn ook leerlingen die een bepaalde omgeving nodig hebben om te kunnen werken.

In het huidig onderwijs moeten de leerlingen steeds vroeger een zelfstandige studiehouding hebben. Dit uit zich in studiewijzers, het ontbreken van huiswerkcontrole en de terugtredende docent, die het accent verlegt van uitleg in de klas naar persoonlijke uitleg. Helaas vallen door dit systeem een aantal leerlingen tussen de wal en het schip. Zij hebben een aantal vaardigheden om in dit systeem te kunnen functioneren nog niet. Zij missen de eigen verantwoordelijkheid voor hun resultaten. De Eerste Nieuwegeinse HuiswerkCursus is er om de leerling te helpen met zijn of haar huiswerkproblemen.

Bijles:

Het komt voor dat de leerling slechts met één vak niet uit de verf komt. Bijles kan  dan een oplossing zijn. Bijlessen worden op puur individuele basis volgens afspraak gegeven. Bijlessen zijn zonder meer mogelijk in de vakken Wiskunde, Natuurkunde, en Scheikunde. Voor leerlingen van de huiswerkcursus zijn bijlessen gratis.

 

volgende